Blog

white-ring line
line

Odzysk par oleju w procesach walcowania folii.

line
blue-ring

Uniknięcie emisji szkodliwych substancji może przynieść podwójne korzyści - zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Instalacje odzysku par oleju walcowniczego po pierwsze redukuje emisję szkodliwych oparów tej substancji, po drugie, umożliwia ponowne zastosowanie nietaniego produktu. Airprotech ma mocną referencję w budowie takich urządzeń na rynku polskim. Ale - jak to w ogóle działa?
Zgodnie z powyższym schematem, etapem pierwszym jest skierowanie powietrza nasyconego mgłą olejową do kolumny filtracyjnej, działającej w sposób analogiczny do skrabera Venturiego. O ile w tym pierwszym zanieczyszczenia są wychwytywane przez strumień wody opadający w przeciwprądzie do oczyszczanego powietrza, to w naszej kolumnie strumień mgły olejowej wypłukiwany jest olejem "czyszczącym". Mieszanka obu olejów opada na dno kolumny, skąd kierowana jest do destylatora w celu separacji oleju walcowniczego od "czyszczącego". Oczyszczone powietrze opuszcza kolumnę przez komin. Olej walcowniczy oddzielany jest od "czyszczącego" w kolumnie destylacyjnej i po schłodzeniu każdy z nich zawracany jest do swojego pierwotnego zastosowania.