Blog

white-ring line
line

Oczyszczanie powietrza Airprotech

line
blue-ring

Dopalacze termiczne w ofercie Airprotech

W procesie doboru rozwiązania technicznego dla najpowszechniej przez nas spotykanych zanieczyszczeń w procesach produkcyjnych, czyli lotnych związków organicznych, często okazuje się, że idealnym rozwiązaniem jest to... najprostsze. Oczyszczenie powietrza z LZO poprzez jego podgrzanie do temperatury odpowiedniej do ich termicznego utlenienia jest najczęstszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem. Stąd rodzina instalacji wykorzystujących ten proces jest najliczniejsza. Poniżej postaramy się opisać najważniejsze z nich.
RTO - utleniacz termiczny regeneracyjny - najbardziej rozpowszechniony ze względu na względną prostotę budowy, niezawodność i optymalne koszty eksploatacji. Wysoka elastyczność w zakresie składu chemicznego unieszkodliwianych zanieczyszczeń. Charakterystyczne jest wykorzystanie złoża ceramicznego zapewniającego wysoką sprawność odzysku ciepła na poziomie ok. 97%.


TO - bardzo prosty i niezawodny, wykorzystuje odzysk ciepła wymiennika w przeciwprądzie. Polecany do wysokich stężeń zanieczyszczeń o szerokim składzie. Często wyposażony w dodatkowy wymiennik ciepła dla wykorzystania nadmiaru energii generowanej w procesie oczyszczania.


CT - utleniacz katalityczny zapewniający wysoką sprawność cieplną przez wykorzystanie zjawiska reakcji w niższych temperaturach. Wskazany dla procesów o stabilnej strukturze i jednorodnym charakterze zanieczyszczeń.


HAL - jest to zespół kolumn płuczących wraz z utleniaczem z powyżej wymienionych. Stosowany dla zanieczyszczeń chloropochodnych, gdzie zachodzi ryzyko kondensacji związków o silnym działaniu korozyjnym dla instalacji oczyszczających.


Jacek Wróbel

j.wrobel@airprotech.it, tel. +48 609 523 623